Opinia Sanitarna ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opinia Sanitarna ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 675711P na odcinku do miejscowości Staw do drogi krajowej nr 12