Obwieszczenie ws ,,Budowy dróg dla rowerów ścieżek rowerowych w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4629P

na odcinku Iwanowice - Szczytniki dz. 339, 315, 335/1, 350/4, 324/1, 350/3, 313, 91, 90/4 (obręb Szczytniki), dz. 222/2 (obręb Popów), dz. 140,123, 122, 101, 103, 102 (obręb Korzekwin), dz. 1307, 1308, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1333, 1306, 1358

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego - decyzja znak ABP.67403.1.2020 - 13.11.2020

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego