Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 283.2019, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ściekó

Załącznik – Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 283.2019