IOŚ.6220.2.2020 - „Budowa fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 57/1, 57/6, 57/4 obręb Krowica Zawodnia, gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.