Informacja o wszczęciu postępowania ws wydania pozwolenia wodnoprawnego w m. Popów

Informacja o wszczęciu postępowania