Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - zbiornika wodnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego