Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne OŚ 6223.58/05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego