Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - ogłoszenie wykazu lokalu użytkowego oraz części nieruchomości ze stacją paliw, przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia  2021 - m. Górki (obręb Iwanowice)

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia  2020 - działka 176/5