Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Szczytniki oznaczonych jako działki nr 176/7 o pow. 0,0854ha, 176/8 o pow. 0,0777ha, 176/9 o pow.

(obręb geod. Iwanowice).

Informacja o wyniku przetargu

Ogłoszenie pierwszego przetargu

Załącznik - Regulamin pierwszego przetargu