Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Szczytniki oznaczonych jako działki nr 176/7 o pow. 0,0854ha, 176/8 o pow. 0,0777ha, 176/9 o pow.

Informacja o wyniku przetargu

Ogłoszenie drugiego przetargu

Załącznik - Regulamin drugiego przetargu