Drugi Przetarg - Sprzedaż działki nr 176/5 położonej w miejscowości Górki, obręb geod. Iwanowice, gmina Szczytniki

Informacja o wyniku przetargu

Sprostowanie ogłoszenia

Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 176/5 położonej w miejscowości Górki, obręb geod. Iwanowice, gmina Szczytniki z przeznaczeniem pod budowę niepublicznego domu opieki społecznej dla osób starszych

Załącznik - Regulamin drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 176/5 położonej w miejscowości Górki, obręb geod. Iwanowice, gmina Szczytniki