Jesteś tutaj:   

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

 

Strona przedmiotowa Gminy tworzona jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu umieszczone po lewej stronie ekranu. Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje. Prowadzą one bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego informacje związane tematycznie z wybranym działem. Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu.

 

Na treść podstrony składają się:

  • nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
  • treść zasadnicza w postaci tekstu oraz elementów dodatkowych, m.in. zdjęć oraz plików do pobrania,
  • informacja o dacie publikacji (aktualizacjach) oraz przygotowania strony.

Pasek Menu jest zawsze widoczny bez względu na rodzaj strony aktualnie przeglądanej w BIP. 

Biuletyn wyposażony jest w wyszukiwarkę informacji, która jest narzędziem umożliwiającym znalezienie dowolnej informacji umieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Aby skorzystać z wyszukiwarki BIP należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk „Szukaj”, po czym wyświetli się lista podstron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć na jej tytuł.

Dla ułatwienia nawigacji po tym rozbudowanym  menu, zapewniono możliwość wyświetlenia mapy serwisu oraz zapoznania się z najczęściej odwiedzanymi podstronami. Istnieją również przyciski ekranowe umożliwiające bezpośredni dostęp do strony głównej BIP pod adresem: www.bip.gov.pl oraz BIP Gminy. Istnieje także rejestr wszystkich  zmian treści informacji ze wskazaniem daty, od której zmiany te obowiązują oraz osób, które dokonały tych  zmian.

 

Opis poszczególnych zakładek w menu:

·         Gmina Szczytniki – zawiera informacje nt. gminy (geneza, infrastruktura, zabytki)  oraz poddziały – Statut Gminy i Sołectwa;

·         Urząd Gminy – informacja o danych adresowych i kontaktowych, nr kont, godzinach pracy, strukturze Urzędu;

·         Władze Gminy – informacja o Radzie Gminy, Wójcie, Zastępcy Wójta oraz Skarbniku (dane teleadresowe, kompetencje, uchwały, sesje, zarządzenia, itp.)

·         Jednostki organizacyjne gminy – informacje o jednostkach organizacyjnych na terenie gminy (dane adresowe, zakres działania, itp.)

-         Akty prawa miejscowego

·      Przetargi – zamówienia publiczne – informacje o zamówieniach publicznych w gminie, ogłoszonych przetargach i ich wynikach;

-         Budżet i finanse

-         Podatki

-         Ochrona środowiska

-         Budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne

-         Szkolnictwo

-         Ewidencja ludności, dowody osobiste

-         USC

·         Oświadczenia majątkowe – oświadczenia majątkowe Wójta, Zastępcy, Dyrektorów;

-         Kontrola zarządcza

-         Wybory

-         Praca w Urzędzie - informacja o rekrutacji na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy, GOPS.

·         Redakcja BIP – informacja o opiece technicznej i merytorycznej nad stronami BIP;

·         Instrukcja korzystania z BIP – strona, na której przebywają Państwo w tym momencie;

·         Mapa serwisu – zestawienie wszystkich działów i poddziałów w Menu dla ułatwienia wyszukiwania informacji;

·         Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) zostaną udostępnione na wniosek.