Nabór kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach - Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej, administracyjnej i techniczno-kancelaryjnej sekretariatu

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi organizacyjnej, administracyjnej i techniczno-kancelaryjnej sekretariatu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds.obsługi organizacyjnej, administracyjnej i techniczno-kancelaryjnej sekretariatu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach - Stanowisko ds.wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i obsługi kasy

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i obsługi kasy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i obsługi kasy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach - Stanowisko ds. księgowości jednostek podległych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości jednostek podległych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowości jednostek podległych

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach - Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, handlu, zezwoleń, mienia komunalnego i gminnych terenów zieleni

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji działalności gospodarczej, handlu, zezwoleń, mienia komunalnego  i gminnych terenów zieleni

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, handlu, zezwoleń, mienia komunalnego  i gminnych terenów zieleni

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach - Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Klubu dziecięcego w Marchwaczu, Gmina Szczytniki.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownika Klubu dziecięcego w Marchwaczu, Gmina Szczytniki.

Oświadczenie kandydata w procesie naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Klubu dziecięcego w Marchwaczu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach – Stanowisko pracy ds. wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych jednostek podległych

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wynagrodzenia i ubezpieczeń społecznych jednostek podległych

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach – Stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze na  stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Nabór na stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw p.poż i promocji zdrowia w Referacie Spraw Obywatelskich

Informacja o wynikach naboru.pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw p.poż i promocji zdrowia w Referacie Spraw Obywatelskich.pdf

Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Informacja o wynikach naboru.pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska.pdf

Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Informacja o wynikach naboru.pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska.pdf

Nabór na stanowisko ds.księgowości podatkowej, kontroli i egzekucji w Referacie Finansów

Informacja o wynikach naboru.pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds.księgowości podatkowej, kontroli i egzekucji w Referacie Finansów.pdf

Nabór na stanowisko pracy Podinspektora do spraw ochrony środowiska i rolnictwa

WÓJT GMINY SZCZYTNIKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY Podinspektora do spraw ochrony środowiska i rolnictwa w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska
 
 
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE stanowisko pracy Podinspektora w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Szczytnikach:
 
 
 INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACY

 

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY Inspektora w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym

 

Konkurs na stanowisko:Animator sportu – Moje Boisko ORLIK 2012w ramach pilotażowego projektu Ministra Sportu i Turystyki.

  1.  Konkurs na stanowisko:Animator sportu - Moje Boisko Orlik 2012