Jesteś tutaj:   

Statut Gminy

Statut Gminy Szczytniki

Statut został nadany Uchwałą nr IV/31/03 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 kwietnia 2003r.

Jest aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania gminy.

Statut Gminy Szczytniki charakteryzuje następujące zagadnienia:

  • Gmina
  • Jednostki pomocnicze gminy
  • Rada Gminy
  • Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej
  • Zasady działania klubów radnych
  • Wójt Gminy
  • Zasady dostępu obywateli do dokumentów
  • Pracownicy samorządowi mianowani

Plik do pobrania:

Statut Gminy Szczytniki