Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Do pobrania:

Wniosek o udostępnienie danych.pdf

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

Wniosek o zameldowanie  na pobyt czasowy.pdf

Wniosek o wymeldowanie - pobyt czasowy.pdf

Wniosek o zameldowanie na pobyt stały.pdf

 

 

 

Informacja

UWAGA !
ZMIANY W OBOWIĄZKU MELDUNKOWYM
      Z dniem 01.01.2013 roku zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego co powoduje szereg ułatwień dla obywateli.
Wśród wprowadzonych zmian są m.in.
- wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu pobytu,
- wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika,
- odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej,
- zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy
- zniesienie obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów,
- likwidacja obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników,
- wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni
- wydłużenie okresu wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności
z 3 do 6 miesięcy
Zmiany przepisów przeprowadzone zostały na podstawie ustawy z dnia 07 grudnia 2012r.
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2012r. poz. 1407).