Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 2021r.

Uchwała ws. wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia Jednostki