Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 2020r.

Uchwała ws. wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczytniki za I półrocze 2020 roku