Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 2019r.

Uchwała ws. wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczytniki za I półrocze 2019 roku

Uchwała - budżet Gminy za 2019 rok