Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 2018r.

Uchwała ws. wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczytniki za I półrocze 2018 roku.pdf 

Uchwała ws. wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szczytniki.pdf

Uchwała ws.możliwości sfinansowania przez Gminę Szczytniki deficytu budżetu roku 2018.pdf