Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 2017r.

Uchwała ws. wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Szczytniki defiicytu budżetu roku 2018.pdf

Uchwała ws. wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2018-2022.pdf

Uchwała ws. wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2018r.pdf

Uchwała ws. wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczytniki za I półrocze 2017r.pdf