Gmina Szczytniki

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Rachunek zysków i strat jednostki
Zestawienie zmian w funduszu jednostki


Wyciąg z danych zawartych w załaczniku "Informacja dodatkowa"
Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej