Urząd Gminy Szczytniki

Bilans jednostki budżetowej
Rachunek zysków i strat jednostki
Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załaczniku "Informacja dodatkowa"
Informacja dodatkowa