Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2020 rok