Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Marchwacz uchwała

Rysunek prognoza 5

Rysunek prognoza 4

Prognoza tekst 3

Rysunek 2

Uchwała