Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Marchwacz

Rysunek planu

 00 Legenda do rysunku MPZP.png

 1 Uchwała MPZP Marchwacz.pdf

 2 Rysunek MPZP Marchwacz.pdf

 3 Załącznik nr 2 do Uchwały.pdf

 4 Załącznik nr 3 do Uchwały.pdf

 5 Załącznik nr 4 do Uchwały.pdf

 6 Prognoza MPZP Marchwacz.pdf

 7 Rysunek do prognozy MPZP Marchwacz.pdf