Komunikaty i zawiadomienia

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18.01.2022

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego  z dnia 18.01.2022

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 14.01.2022

Obwieszczenie

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. decyzji nr 9.2020

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego - o wydaniu decyzji nr 628.2018 z dnia 29 sierpnia 2018r. udzielając pozwolenia na budowę trzech kurników wraz z kotłowniami, pomieszczeniami sterowni i socj

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego - o wydaniu decyzji nr 628.2018 z dnia 29 sierpnia 2018r. udzielając pozwolenia na budowę trzech kurników wraz z kotłowniami, pomieszczeniami sterowni i socjalnymi, budowę sześciu silosów paszowych, budowę trzech zbiorników bezodpływowych zamkniętych (podziemnych) na gnojówkę, budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe (szmba)- w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym, ogrodniczym i hodowlanym w msc. Marcjanów.pdf

Decyzja SKO - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w msc. Korzekwin

Decyzja SKO - utrzymanie w mocy w całości zaskarżonej decyzji ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w msc. Korzekwin.pdf

Informacja Starosty Kaliskiego o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Iwanowice

 Informacja dla osób faktycznie korzystających z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach : 139, 137, 761, 176/1, 176/2, 176/3, 793, 550, 798, 810, 45, 1441, 1440, 1439 polożonej w obrębie Iwanowic.pdf

Decyzja SKO - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w msc. Szczytniki

Decyzja SKO - utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w msc. Szczytniki.pdf

Decyzja SKO - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w msc. Szczytniki

Decyzja SKO - uchylenie zaskarżonej decyzji ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w msc. Szczytniki.pdf