Obwieszczenie Starosty Kaliskiego - o wydaniu decyzji nr 628.2018 z dnia 29 sierpnia 2018r. udzielając pozwolenia na budowę trzech kurników wraz z kotłowniami, pomieszczeniami sterowni i socj

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego - o wydaniu decyzji nr 628.2018 z dnia 29 sierpnia 2018r. udzielając pozwolenia na budowę trzech kurników wraz z kotłowniami, pomieszczeniami sterowni i socjalnymi, budowę sześciu silosów paszowych, budowę trzech zbiorników bezodpływowych zamkniętych (podziemnych) na gnojówkę, budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe (szmba)- w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym, ogrodniczym i hodowlanym w msc. Marcjanów.pdf