Informacja Starosty Kaliskiego o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Iwanowice

 Informacja dla osób faktycznie korzystających z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach : 139, 137, 761, 176/1, 176/2, 176/3, 793, 550, 798, 810, 45, 1441, 1440, 1439 polożonej w obrębie Iwanowic.pdf