Petycje złożone w 2022 roku

Petycja z dnia 23.02.2022r. Sobiesęki Trzecie

Petycja

Odpowiedź na petycje

Petycja z dnia 21.02.2022r. Pośrednik

Petycja

Odpowiedź na petycje

Petycja z dnia 21.02.2022r. Brzeziny

Petycja

Odpowiedź na petycje