Petycja z dnia 19.01.2021r.

Petycja

Odpowiedź na petycje

Odpowiedź na petycje w sprawie  opracowania i rozpowszechnienia    w wersji papierowej informacji dla seniorów w sprawie „pakietu profilaktycznego” dotyczącego uzupełnienia niedoborów witaminy D.

Odpowiedź na petycje dotyczącą poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego,

Odpowiedź na petycje dotyczącą wyrażenia przez Radę Gminy opinii w sprawie przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski.

Odpowiedź na petycje w sprawie