Petycja z dnia 14.12.2020r. dot równego traktowania przez władze publiczne

Petycja

Odpowiedź na petycje

Przekaszanie petycjie do KPRM