Petycja z dnia 14.12.2020 dot równego traktowania przez władze publiczne

Petycja

Odpowiedź na petycje

Przekazanie petycji do KPRM