Petycje złożone w 2019 roku

Petycje złożone w 2019 roku

Petycja do Kierownika JST o zaplanowanie postepowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa


Odpowiedź na petycję z dnia 11.06.2019r.pdf