Petycje złożone w 2018 roku

Petycje złożone w 2018 roku

Petycja do Kierownika JST o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia -  w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.pdf

Odpowiedź na petycję z dnia 13.12.2018r.pdf