Petycje złożone w 2016 roku

Petycje złożone w 2016 roku

Numer kolejny

Numer kancelaryjny

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Treść petycji

Data zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

Treść zawiadomienia (skan)

 

1.

 

971/2016

 

22.04.2016

 

Petycja ws. utworzenia „biblioteczki samorządowca" dla kompletowania pozycji książkowych przydatnych pracownikom urzędu do podnoszenia kwalifikacji

 

Petycja

 

29.04.2016

 

Odpowiedź

 

2.

 

1117/2016

 

09.05.2016

 

Petycja ws. zaplanowania procesów wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecne wsparcie Producenta

 

Petycja

 

12.05.2016 

 

Odpowiedź

 

 

3.

 

1130/2016

 

09.05.2016

 

Petycja ws. interpretacji terminu „efektywność energetyczna" przy realizacji zadań przydzielonych pracownikom Urzędu Gminy

 

Petycja

 

10.05.2016 

 

Odpowiedź

4.